Hem
Double-click here to add your own text.

Nyhagen Vatten och Avlopp


- ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn

Nyhagen Vatten och Avlopp AB                                                2020-02-11

Till berörda fastighetsägare i Gammelgarnsområdet

I vårt förra utskick (2020-01-04) meddelade vi att vi skulle ha ett möte med Region Gotland den 28 januari. Vi har nu haft detta möte och kan glädjande meddela att vi nu har fått klartecken att påbörja vårt arbete med utbyggnad av ledningsnätet för inkoppling till avsaltningsverket i Herrvik.

Som vi tidigare meddelat behöver vi dock justera anslutningskostnaden och/eller öka antalet anslutare. De förutsättningar som angavs i prospektet från sommaren 2019 var att ca 100 fastigheter skulle ansluta sig. Eftersom vi har positivt besked från bara knappt 80 fastigheter måste vi höja anslutningsavgiften, vilket också framgick av prospektet. Ett ökat antal fastighetsägare som bestämmer sig för anslutning skulle också behövas för att projektets ekonomi ska gå ihop.

Vår planering är att sätta igång grävningsarbetet i mars 2020, efter att ha fått in nödvändiga besked från er fastighetsägare, och efter att slutligt ha kommit överens med markägare om ledningsdragningar, samt skrivit kontrakt med vår entreprenör OSAB. Beräknad tid för grävning och ledningsläggning, samt utökning av reningsverket vid Skags är ca sex månader. Det kommer därför tyvärr inte att bli möjligt att få anslutningar inkopplade till sommarsäsongen 2020.

För att gå vidare behöver vi nu definitiva besked från er potentiella anslutare om, och på vilket sätt, ni är beredda att ansluta till Nyhagen Vatten och Avlopps utbyggda verksamhetsområde.

Vi har fyra kategorier potentiella anslutare:

  1. De som anmält intresse att gå med fullt ut när projektet går igång
  2. De som anmält intresse att gå in i projektet men vid ett senare tillfälle och som är beredda att lägga en depositionsavgift då projektet går igång
  3. De som anmält anslutning som samfällighet
  4. De som av olika skäl valt att inte i nuläget anmäla intresse för anslutning.

Vi har upprättat fyra olika informationsbrev med svarsblankett, anpassade till respektive kategori. V g kontrollera att du tillhör just den kategori som det bilagda informationsbrevet avser. Om du anser att du har fått fel typ av brev, kontakta Gunnar Bendelin, bensgunnar@hotmail.com eller 070-836 61 65. De olika breven kommer också att läggas ut på https://www.nyhagenva.se . Om vi inte skickar detta brev via mail vill vi gärna att du skickar din mailadress för fortsatt kommunikation den vägen.

Om du har frågor går det bra att vända sig till på nästa sida angivna personer.

Med vänlig hälsning och förhoppningar om snabba svar

Vi har också en drop-in- träff i Skolhuset Östergarn den 1/3 mellan 10-12.

Styrelsen Nyhagen Vatten och Avlopp AB:

Mårten Lindström ordf. fritidsboende Gammelgarn           0705233851

Gunnar Bendelin projledning  Östergänning                          0708366165

Per Flink projledning Gammelgänning                                      0705945679

Stig Buskas Gammelgänning                                                                                       0769468055

Stig Hellgren Östergänning                                                             0707161688

Ivan Söderholm sommarboende Östergarn                                                          0702028248

Projektgrupp Gammelgarn

Stig Buskas, Per Flink, Anna Malmqvist, Johan Lundborg, Bengt Lingström, Stig Hellgren, Tarras Martinsson och Gunnar Bendelin

-Besök skolhuset i Östergarn


I gamla skolhuset i Östergarn har Nyhagen sitt kontor tillsammans med tolv företag och föreningar med olika inriktningar. Huset är även en träffpunkt för besökare från världens alla hörn då trädgårdscaféet serverar kaffe och lunch året om. Besök oss för att prata skit och då inte enbart vatten och avlopp.


Bild från invigningen av Nyhagen Vatten- och Avloppssystem. Invigare var Björn Dahlström som sitter i Region Gotlands miljö och hälsas styrelse. Bra och uppskattat tal. Han tryckte sedan på en knapp i Johan Hellgrens bevattningsstyrning och det började spridas vatten på åkern intill.

 

Som ni förstår av loggan har vårt va-projekt fått EU-bidrag. Ett våtmarksstöd har beviljats av medel från jordbruksfonden för att bygga den damm där vi samlar det renade avloppsvatten som används av Skags gård för bevattning.


Vi har också fått fantastiskt mycket uppmärksamhet, till och med internationellt, för vårt kretsloppssystem där ingen enda vattendroppe går till spillo.Nyhagen vatten och avlopp, Östergarn skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik. Telefon 0498-52240