Ledningssträckning

Nyhagen Vatten och Avlopp


- ett nybildat aktiebolag helägt av utvecklingsbolaget Nygarn

Vi får regelbundet in förfrågningar om enstaka anslutningar till våra stamnät, från fastighetsägare som av olika skäl inte har gått med i utbyggnaden från början. Vi kommer att fortsätta att ta emot sådana, och kapaciteten i ledningsnät och reningsverk är förberedd för detta. Från och med 15 november 2020 måste vi dock höja anslutningsavgiften, för alla som inte genom att betala en depositionsavgift har försäkrat sig om en låst avgift i fem år. För er som funderar på att ansluta sig, men ännu inte tagit beslut kan det därför vara en god idé att gå med i detta nu.

I anslutningsavgiften ingår grävning och läggning av ledningar fram till tomtgräns och anslutningsavgift till Region Gotland samt leverans av pumpbrunn och vattenmätare. För arbeten inom egen tomt tillkommer grävning och nedsättning av pumpbrunn, samt inkoppling till byggnad. Fastighetsägaren får själv beställa och bekosta detta arbete, som normalt berättigar till ROT-avdrag.

Kontakta Gunnar Bendelin om du vill veta vad som gäller i just ditt område.

Ledningssträckning

Nya kartor på ledningssträckning

Grogarn-Katthammarsvik öst och

Gammelgarn kommer att läggas in

så fort det är klart.

Ny karta. Klicka för större bild

Ledningssträckning södra Östergarn

Ledningssträckning norra Östergarn


Nyhagen vatten och avlopp, Östergarn skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik. Telefon 0498-52240